Silver Wolf
 Wushu

 

 

陳氏家族式太極拳  

銀狼 武術

在課程部分
   
1. 正式的弓   2. 禮炮
3. 上課所需   4. 坐著冥想
5. 站立冥想   6. 熱身運動
7. 18 個動作第1部分   8. 8 錦緞第1部分
9. 太極球第1部分   10. 雙警棍
11. 絲 繅絲 演習   12. 向其他武術致敬
13. 關於課堂所需的筆記    
     
小學中文頁面   什麼是新的
    主頁